Đang tải
TỦ MẠNG ECP 42U D1000
TỦ MẠNG ECP 42U D1000

TỦ MẠNG ECP 42U D1000

8.700.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 42U D800
TỦ MẠNG ECP 42U D800

TỦ MẠNG ECP 42U D800

7.980.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 42U D600
TỦ MẠNG ECP 42U D600

TỦ MẠNG ECP 42U D600

6.750.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 42U D1000 CỬA LƯỚI
TỦ RACK TMT 42U D1000 CỬA LƯỚI

TỦ RACK TMT 42U D1000 CỬA LƯỚI

9.200.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 42U D1000 MICA
TỦ RACK TMT 42U D1000 MICA

TỦ RACK TMT 42U D1000 MICA

8.800.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 36U D1000
TỦ MẠNG ECP 36U D1000

TỦ MẠNG ECP 36U D1000

7.700.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 36U D800
TỦ MẠNG ECP 36U D800

TỦ MẠNG ECP 36U D800

7.150.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 36U D1000 CỬA LƯỚI
TỦ RACK TMT 36U D1000 CỬA LƯỚI

TỦ RACK TMT 36U D1000 CỬA LƯỚI

8.100.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 36U D1000 MICA
TỦ RACK TMT 36U D1000 MICA

TỦ RACK TMT 36U D1000 MICA

7.700.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 32U D1000
TỦ MẠNG ECP 32U D1000

TỦ MẠNG ECP 32U D1000

6.900.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 32U D800
TỦ MẠNG ECP 32U D800

TỦ MẠNG ECP 32U D800

6.400.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 32U D600
TỦ MẠNG ECP 32U D600

TỦ MẠNG ECP 32U D600

5.840.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 27U D1000
TỦ MẠNG ECP 27U D1000

TỦ MẠNG ECP 27U D1000

5.840.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 27U D800
TỦ MẠNG ECP 27U D800

TỦ MẠNG ECP 27U D800

5.400.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 27U D600
TỦ MẠNG ECP 27U D600

TỦ MẠNG ECP 27U D600

4.970.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 27U D1000 CỬA LƯỚI
TỦ RACK TMT 27U D1000 CỬA LƯỚI

TỦ RACK TMT 27U D1000 CỬA LƯỚI

6.500.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 27U D1000 MICA
TỦ RACK TMT 27U D1000 MICA

TỦ RACK TMT 27U D1000 MICA

6.100.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 20U D800
TỦ MẠNG ECP 20U D800

TỦ MẠNG ECP 20U D800

3.800.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 20U D600
TỦ MẠNG ECP 20U D600

TỦ MẠNG ECP 20U D600

3.100.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 20U D1000
TỦ MẠNG ECP 20U D1000

TỦ MẠNG ECP 20U D1000

5.100.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 20U D600 CỬA LƯỚI
TỦ RACK TMT 20U D600 CỬA LƯỚI

TỦ RACK TMT 20U D600 CỬA LƯỚI

3.990.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 15U D600
TỦ RACK TMT 15U D600

TỦ RACK TMT 15U D600

3.700.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 15U D800
TỦ MẠNG ECP 15U D800

TỦ MẠNG ECP 15U D800

3.200.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 15U-D600
TỦ MẠNG ECP 15U-D600

TỦ MẠNG ECP 15U-D600

2.700.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 15U D600 CỬA LƯỚI
TỦ RACK TMT 15U D600 CỬA LƯỚI

TỦ RACK TMT 15U D600 CỬA LƯỚI

3.700.000 VNĐ
TỦ MẠNG TREO TƯỜNG ECP 12U HAI THÂN
TỦ MẠNG TREO TƯỜNG ECP 12U HAI THÂN

TỦ MẠNG TREO TƯỜNG ECP 12U HAI THÂN

2.150.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 12U-D600
TỦ MẠNG ECP 12U-D600

TỦ MẠNG ECP 12U-D600

2.400.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 10U-D500
TỦ MẠNG ECP 10U-D500

TỦ MẠNG ECP 10U-D500

2.100.000 VNĐ
TỦ MẠNG TREO TƯỜNG ECP 9U HAI THÂN
TỦ MẠNG TREO TƯỜNG ECP 9U HAI THÂN

TỦ MẠNG TREO TƯỜNG ECP 9U HAI THÂN

2.050.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 9U
TỦ MẠNG ECP 9U

TỦ MẠNG ECP 9U

1.700.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 9U
TỦ RACK TMT 9U

TỦ RACK TMT 9U

1.750.000 VNĐ
TỦ RACK VMA 9U
TỦ RACK VMA 9U

TỦ RACK VMA 9U

1.800.000 VNĐ
TỦ MẠNG ECP 6U
TỦ MẠNG ECP 6U

TỦ MẠNG ECP 6U

1.500.000 VNĐ
TỦ RACK TMT 6U
TỦ RACK TMT 6U

TỦ RACK TMT 6U

1.650.000 VNĐ
Tủ Rack VMA 6U
Tủ Rack VMA 6U

Tủ Rack VMA 6U

1.650.000 VNĐ
Về đầu trang